U toku je sanacija posljedica vremenske nepogode

Službi Civilne zaštite općine Kalesija upućeno je 320 prijava građana koje se odnose na štete na stambenim i pomoćnim objektima, infrastrukturi i usjevima. Procjena štete bi trebala biti završena do kraja sedmice. Na području općine Kalesija, poplave su ugrozile više od 70 kuća. Najteže je bilo u Kikačima. Tu je devastiran i lokalni makadamski put.   „Na dan bajrama, oko 14 sati počela je padati kiša i za petnaestak minuta napravila veliku štetu u cijelom selu. Podiglo je asfalt, ugrozilo kuće, poplavljene su štale i usjevi“, rekao je Fahrudin Husić.   „Nekih 70-80 bilo je odsječeno od glavnog puta, ali eto zahvaljujući opštinskim organima danas će to biti uspostavljeno da se može prići kućama, jer imamo ljudi koji idu na dijalizu i najviše zbog toga opštinski organi su pristupili raščišćavanju puta“, rekao je  Rasim Avdibašić, predsjednik Savjeta MZ Kikači.  Zbog hitnosti,  sanacija puta u Kikačima je uvršten među prioritete. Uskoro će biti omogućen i prilaz kućama.  „Uložena su značajna sredstva ali zbog našeg odnosa prema putevima, bankinama, suzili smo kanale, propusti nisu odgovorajući, tako da bi trebalo početi i sa represivnim mjerama. Također mora se planski pristupiti rješavanju ovih pitanja“,  rekao je šef službe za komunalne poslove i CZ opštine Kalesija Hazim Halilović. Tuzlaci su svojoj službi civilne zaštite do sada uputili 142 prijave. Prve pocjene ukazuju na to da je šteta u Tuzli veća od 1 800 000 KM. I na području Tuzle u toku je interventno otklanjanje posljedica kišnih padavina. „Od nedjelje provodimo interventnu sanaciju klizišta u naselju Moluhe. Idemo sad u zonu Trakilovići gdje ćemo sanirati put i napravili smo čitav spisak intervencija“, rekao je šef Odjeljenja za zaštitu i spašavanje CZ Grada Tuzla Miralem Mulać .Osim sanacije klizišta, lokalnih puteva i mostova, u toku je i čišćenje vodotoka. Među prioritetima su Moluški potok, Dobrinjski potok i Joševica.

Pročitajte...