Učenicima Srednje mašinske škole u Tuzli dodijeljeni atesti zavarivanja

Predstavnici Instituta za zavarivanje Tuzla dodijelili su ateste najboljim učenicima Mašinske škole, smjera zavarivač.  Ovaj put ateste je dobilo osam učenika koji su prošli obuku. U Institutu za zavarivanje stekli su vještine veoma tražene na tržištu rada. „Radi se o učenicima koji su proveli 600 časova praktične nastave u Institutu za zavarivanje i ovladali su sa nekoliko postupaka zavarivanja. Ti učenici su odmah spremni za tržište rada, dobivanjem ovog atesta“, rekao je direktor Srednje mašinske škole Tuzla Emir Teskeredžić. Ateste je dobilo osam najboljih učenika Srednje mašinske škole u Tuzli.   „Obuka je za mene bila zanimljiva. Ovaj atest mi predstavlja veliko dostignuće, pošto obuka nije jeftina i hvala ustanovi što su omogućili“, rekao je Eduard Šuha.  Ovakva obuka zavarivača u akreditovanom tijelu kao što je Institut za zavarivanje, košta više od 1000 KM. Za učenike Srednje mašinske  škole u Tuzli je besplatna zahvaljujući ugovoru o saradnji sa Institutom za zavarivanje u Tuzli, potpisanim prije tri godine. Prošle i pretprošle godine ateste je dobilo 16 učenika, ove godine osam, tako da su obuku do sada prošla ukupno 24 učenika.