U toku program zapošljavanja i samozapošljavanja boračkih kategorija

Ministarstvo za boračka pitanja  Vlade Tuzlanskog kantona provodi program zapošljavanja i samozapošljavanja boraca i članova njihovih porodica. Za te namjene iz Budžeta Vlade Tuzlanskog kantona biće izdvojeno oko milion i 300 hiljada maraka. Pored ovog, ali i drugih programa podrške bračkim kategorijama, realizuju i pravo na egzistencijalnu naknadu demobilisanih boraca, koji se nalaze najmanje 12 mjeseci na evidenciji Službe za zapošljavanje TK.

– U toku je realizacija programa zapošljavanja i samozapošljavanja boraca i članova njihovih porodica, navodi ministar Ahmerović i dodaje da vlada veliko interesovanje. I ovaj program vrijedan je milion i 300 hiljada maraka, navodi Fedahija Ahmetović, ministar za boračka pitanja u Vladi TK. Krajem ove ili početkom naredne sedmice, ministarstvo će objaviti konačne rang liste, a zatim će započeti i potpisivanje ugovora sa korisinicima sredstava, ističe ministar Ahmetović.

Zakonom o dopounskim pravima boraca i članova njihovih porodica, boračke kategorije ostvaruju sedamnaest prava iz tog zakona. Za njihovu realizaciji iz Budžeta Vlade Tuzlanskog kantona izdvaja se oko 17 miliona maraka, a najviše sredstava izdvaja se za stipendiranje studenata, navodi ministar Ahmetović. Navodi  i da je Skupština TK, prošle godine, usvojila propis koji se tiče egzistencijalne naknade za nezaposlene demobilisane borce. – Ovo pravo povlači 9 miliona i 600 hiljada maraka i mi na evidenciji imamo 5.130 takvih korisink, kazao je ministar Ahmetović. Zakonom je regulisano i pravo na obavezno zdravstveno osiguranje, kao i pravo na banjsko-klimatsko liječenje boraca i članova njihovih porodica.