U Tuzli dobitnik prestižne američke nagrade

Ervin Sejdić profesor je na Univerzitetu u Pitsburgu, SAD. Njegovo ime je na listi 105 mladih naučnika koji su dobili američku  „Predsjedničku nagradu za mlade naučnike i inžinjere“. Sve zahvaljujući doprinosu u oblasti digitalne obrade medicinskih podataka. Svoja iskustva želi prenijeti mladima u BiH, pružiti im priliku za usavršanje kroz razmjenu studenata o čemu je najviše i bilo riječi tokom njegove današnje posjete Univerzitetu u Tuzli.

 

Pročitajte...