U Vladi TK ne pristaju na zahtjev za izmjene Zakona o koncesijama TK

Ministar privrede Tuzlanskog kantona danas je poručio da je nedopustiv pokušaj Uprave Rudnika ”Kreka” Tuzla da se izmijeni Zakon o koncesijama TK. Izmjene Zakona predlaže upravo Rudnik, kao njihov pokušaj da se riješi problem nemogućnosti potpisivanja Ugovora o koncesiji sa Tuzlanskim kantonom. Razlog za to jeste činjenica da niti jedna banka ne želi ”Kreki” dati garanciju, a što je jedna od obaveza propisana Zakonom o koncesijama.
Od januara ove godine Rudnici uglja ”Kreka” Tuzla nemaju potpisan Ugovor o koncesiji sa Tuzlanskim kantonom. Razlog za to jeste činjenica, navode u Kantonalnom ministarstvu privrede, da niti jedna banka ne želi dati garanciju Rudnicima. Bankovna garancija je obavezna prema Zakonu o koncesijama Tuzlanskog kantona. Kao prijedlog rješenja iz Uprave Rudnika su predložili izmjene Zakona i mogućnost mjenice umjesto bankovne garancije. Ko je kriv za takvo stanje treba reći na kakav je način doveo Kreku u situaciju da joj niti jedna banka ne želi dati garanciju, kaže ministar privrede, Asmir Hasić. ”Kreka” je na godišnjem nivou po osnovu koncesija dužna uplatiti milion KM. Dosadašnji ”Krekin” dug samo po osnovu koncesija iznosi 10,8 miliona KM. Mjenica se ne može uzeti kao garancija, kategorični su u Ministarstvu privrede. Po osnovu pozajmica i kredita ”Kreka” duguje 5,77 miliona KM, dok ukupna dugovanja Rudnika ”Kreka” prema Tuzlanskom kantonu premašuju 16 i po miliona KM, navode u Ministarstvu privrede TK.