Ublažavanjem restrikcijskih mjera očekuje se pojačan priliv migranata

Od januara do juna ove godine pripadnici granične policije BiH spriječili su 3862 osobe u pokušaju ilegalnog prelaska granice. Broj ovakvih pokušaja u martu  i aprilu bio je značajno manji u odnosu na isti period prethodne godine zbog pandemije i restrikcijskih mjera. Ublažavanjem ovih mjera očekivan je ponovo veći priliv migranata. S obzirom na tu činjenicu pojačan je nadzor graničnog pojasa naše države.

“Već sada na području Zvornika sve je veći  broj migranata koji  ilegalno pokušavaju prijeći  državnu granicu. Najviše je državljana Pakistana, Afganistana, Maroka i Alžira. Granična policija Bosne i Hercegovine  sa svojim raspoloživim  materijalno-tehničkim i kadrovskim kapacitetima ulaže maksimalne napore  u zaštiti  državne granice. ” – Franka Vican portparol Granične policije

Na Autobuskoj stanici u Tuzli zatekli smo migranta Muhameda koji je u potrazi za boljim životom emigrirao iz Pakistana.

“Ja sam iz Pakistana. Došao sam preko Irana, Turske,Grčke, Makedonije i Srbije u Bosnu i Hercegovinu. Godinama sam u potrazi za poslom. Tri godine sam proveo u Grčkoj pokušavajući pronaći posao ali bezuspješno, nije bilo ponuda. U Srbiji sam jedan period bio u kampu tu sam dobio papire i otišao u Beograd a zatim u Bosnu i Hercegovinu. Želim ići dalje, želim otići u Englesku i raditi jer me u Pakistanu čeka žena. Želimo jednostavno bolji život. Tokom puta susrećemo se sa mnogim problemima. Prijatelj mi je rekao da su jedne od najtežih granica za preći Hrvatska i Slovenska a još teži prelazak je za one koji nemaju nikakve papire. “

Uprava policije MUP -a TK  bilježi sve veći broj migranata koji prelaze preko područja našeg kantona.

“Nakon što je došlo do popuštanja restriktivnih mjera odnosno, ublažavanjem mjera od strane nadležnih tijela i organa uprava policije  bilježi veći broj migranata koji prelaze preko područja našeg kantona. Od 16,17 maja pa evo do danas policijski službenici su evidentirali nešto više od 1000 migranata koji su prešli preko područja našeg kantona. Migranti se ne zadržavaju na našem kantonu. Naime, svi se shodno uputama Službe za poslove sa strancima, upućuju u Službu za poslove sa strancima, regionalni centar Sarajevo radi registracije jer se radi o licima koja kod sebe  nemaju identifikacioni dokument niti  potvrde o iskazanoj namjeri za azil. ” – Amra Kapidžić , portparol MUP-a TK

Granična policija Bosne i Hercegovine je u 2019 godini potpisala sporazum o pružanju pomoći i  operativnoj suradnji  u nadzoru granice. Sporazum je potpisan sa policijom Brčko distrikta  te Ministarstvima  unutrašnjih poslova  Hecegovačko-neretvanskog kantona, Posavskog, Zapadnohercegovačkog, Kantona 10. U skladu sa međusobnim sporazumima  pruža se ispomoć graničnoj policiji BiH kroz angažiranje policijskih službenika i drugih potpisnika sporazuma u skladu sa operativnim procjenama i planovima da adekvatno odgovore  na aktuelne migracijske izazove i ulazak migranata na području  Bosne i Hercegovine.

Pročitajte...