Učenici, profesori i roditelji izdali dvije PECS knjige

Vijeće učenika Gimanazije „Meša Selimović“ Tuzla, i Vijeće roditelja zajedno sa pedagogicom ove škole izradili su dvije PECS knjige, koje su namjenjene jednom autističnom dječaku  i Uduženju „ Mali svijet“ Bistarac. Koristeći ovu knjigu djeci će biti olakšana komunikacija s vršnjacima, učiteljima i roditeljima.

Pročitajte...