Učenici SMŠ Tuzla održali koncert “Muzika za moj grad”

U otvorenom ambijentu gradskog parka u Tuzli održan je koncert učenika SMŠ “Čestmir Mirko Dušek” Tuzla.
Koncert je dio zajedničkog projekta “Muzika za moj grad” Fondacije tuzlanske zajednice

Sagovornici:
Zrinka Andrejaš, direktorica SMŠ Tuzla

Marica Grabovičkić, prof.muzičko-teoretskih predmeta SMŠ Tuzla

Azra Bašić, ispred Fondacije tuzlanske zajednice

Suzana Bako, učenica