Udruženje poslodavaca F BiH u Tuzli otvorilo Područni ured

Federalno udruženje poslodavaca danas je u Tuzli svečano otvorilo Područni ured. Učinjeno je to neposredno nakon što su održane sjednice Upravnog odbora Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona i Udruženja poslodavaca Federacije BiH. Poslodavci i dalje apeliraju vlasti na svim nivoima da smanje poreze i ukinu parafiskalne namete, kako bi privreda konačno prodisala.
Upravni odbori Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona i Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, uputili su Inicijativu Vladi Tuzlanskog kantona u cilju insitucionalnog rješavanja aktivnog učešća poslodavaca u donošenju odluka, posebno onih koji se odnose na poslodavce i donošenje propisa iz tih oblasti. Udruženje koje okuplja više od 20 hiljada članica, zalaže se za rasterećenje doprinosa, ukidanje i smanjenje parafiskalnih nameta, kojih je više od tri hiljade na svim novima vlasti.
U protekloj godini, u Tuzlanskom kantonu su smanjenje određene takse upravo u cilju stimulacije realnog sektora. S istim razlogom je donesen i Zakon o javno-privatnom partnerstvu. Kao podrška poslodavcima u Tuzlanskom kantonu jeste i otvranje Područnog ureda. To je već treći takav ured u Federaciji, a nakon Tuzle isto će biti učinjeno u Bihaću i Mostaru.

Pročitajte...