UKC Tuzla: U slučaju pogoršanja situacije Interna klinika, Plava bolnica i Klinika za psihijatriju postaće novi COVID odjeli

Na području Tuzlanskog kantona zadnjih dana došlo je do pogoršanja epidemiološke situacije. Broj pozitivnih u odnosu na ukupan broj testiranih iznosi preko 30 posto. S pogoršanjem epidemiološke situacije došlo je i do povećanog broja hospitaliziranih. Kako su nam istakli UKC Tuzla je ranije pripremio odgovrajuće lokacije za smještanje povećang priliva pacijenata.

U dvije kovid bolnice, Klinici za zarazne bolesti i Klinici za plućne bolesti UKC-a Tuzla, trenutno je hospitalizirano 154 COVID pacijenata. Popunjenost Klinike za plućne bolesti, kao i Klinike za zarazne bolesti je 70 odsto. Kako su nam istakli iz UKC u posljednja tri dana povećan je broj osoba kojima je potrebno bolničko liječenje.

– Veliki broj tih pacijenta zahtjeva hospitalizaciju iz razloga što imaju razvijenu kliničku sliku vezanu za respiratorni sistem i zahtjevaju kontinuiranu oksigeno terapiju i zahtjevaju kontinuirani medicnski nadzor. Mi se još uvijek uspijevamo izboriti sa ovim velikim brojem upućenih bolesnika kao i sa velikim brojem hospitaliziranih bolesnika, kazala nam je Šefika Umihanić, specijalista pulmolog.

– Kovid bolnica u Klinci za zarazne bolesti trenutno ima 75 hospitaliziranih bolesnika. Svakodnevno idu prijemi. Veliki je priliv bolesnika u našem izolatoriju, kroz prijemnu ambulantu od 40 do 80 se kreće svakodnevno. Popunjeost je 75 odsto, raspoloživih kreveta imamo 95 eventualno do 100 kreveta, istakla je Rahima Jahić Načelnica Klinike za zarazne bolesti UKC Tuzla.

Shodno kriznom planu rada i pripravnosti u odgovoru na pandemiju UKC Tuzla na raspolaganje su stavljene još tri klinike koje bi u slučaju potrebe primile veći broj pacijenata oobljelih od COVID-a 19, rekao je prof. dr. Šekib Umihanić, pomoćnik direktora za medicinske poslove UKC-a Tuzla.

– Imamo na raspolaganju tri lokacije, Klinika za interne bolesti, Plava bolnica i Klinika za psihijatriju. Lokacija Klinike za interene bolesti i lokacija Plave bolnice su u prednosti u odnosu na Kliniku za psihijatriju zbog centralnog dovoda kisika, dok bi u Klinici za psihijatriju snabdjevanje kisikom išlo preko boca. To je opet otežavajuća okolnost zbog toga što su boce teške. Ono što je davno predviđeno tim kriznim planom mi već imamo spremono i u roku od nekoliko sati se mogu iskoristit pojedini spratovi navedenih klinika prema broju pacijenata koji dolaze, naglasio je prof. dr. Šekib Umihanić, pomoćnik direktora za medicinske poslove UKC-a Tuzla.

Već godinu dana uposlenici Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla ulažu velike napore kako bi adekvatno odgovorli na pandemiju koronavirusa. Veliki broj njih zarazio se na radnom mjestu, tokom borbe s ovim nevidljivim neprijateljem.

– Mi kao menadžment UKC Tuzla trudimo da ih pravovremeno i odmorimo i zamjenimmo sa drugim kolegama sa drugih klinika. Mi danas imamo 47 pozitivnih uposlenika , od toga su 3 uposlenika smještena u Kliniku za plućne bolesti sa sredenje teškom kliničkom slikom. Ostali imaju nešto blažu sliku i nalaze se u kućnim uslovima, istakao je Umihanić.

Kako bi zaštitili svoje medicinske radnike u UKC-u Tuzla počeli su sa vakcinacijom. Do sada je u ovoj Ustanovi vakcinisano 580 uposlenika. Kako nam je kazao dr. Umihanić većina je prošla bez većih postvakcinalnih reakcija.

(RTVTK)