Ukupan dug po osnovu poreza u FBiH 2,27 milijardi KM

Porezna uprava Federacije BiH (PUFBiH) bez učešća Vlade FBiH i ostalih osnivača poreznih dužnika ne može sama riješiti višegodišnji problem u vezi dugovanja po osnovu poreza i doprinosa, jer im ti isti osnivači, po izjavama poreznih obveznika – dužnika, duguju sredstva.

Porezna uprava Federacije BiH je ove sedmice na svojoj web stranici objavila pregled poreznih obveznika čija dugovanja po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada prelaze 50.000 KM, a koji su sačinjeni prema evidencijama nadležnih kantonalnih poreznih ureda.

Na popisu dužnika Porezne uprave je 2.647 subjekata koji duguju više od 50.000 KM poreznih obaveza, a ukupan dug po osnovu poreza, doprinosa, taksi i drugih naknada u Federaciji dostigao je iznos od 2,27 milijardi KM.

Pročitajte...