Umjesto vašara u Puračiću danas Seminar o digitalizaciji

Tradicionalni Vašar u Puračiću, da nije bilo zabrane uzrokovane mjerama za suzbijanje pandemije Covid virusa trebao je početi danas. No, nije. Simbolično na ovaj dan Kulturno umjetničko društvo Puračić organiziralo je Seminar o očuvanju i digitalizaciji elemenata nematerijalne kulturne baštine čiji je pokrovitelj UNESCO. Dio je to zajedničkog projekta koji se osim u ovoj lokalnoj sredini realizuje u još dvije općine – u Derventi i Širokom Brijegu.

novinar Azra Mešić

Nematerijalno naslijeđe ili živa tradicija može se očuvati samo ako se prenosi sa generacije na generaciju, a njen vijek trajanja može se produžiti digitalizacijom, odnosno snimanjem, fotografisanjem i pohranjivanjem sadržaja koji čuvaju elemente tradicije, kazali su učesnici seminara u Puračiću.

– Sam današnji seminar je da povećamo vidljivost tih elemenata. Ono što je nama najprisutnije to su razni tradicionalni zanati od kojih se nekad živjelo, razni običaji koji se dešavaju, a još jedna specifičnost je da je danas trebao da se desi 160. po redu Purački vašar, pojasnio je za RTVTK domaćin Hazim Osmanović, predsjednik KUD „Puračić“ Lukavac.

Vašar kao dio tradicije, muzika i običaji ovog kraja, te kulinarski recepti naći će se na listi od najmanje deset elemenata iz ovog kraja od kojih će dva u konačnici imati svoje mjesto na listi karakteristične nematerijalne baštine za koju će se pokrenuti postupak digitalizacije.

– Sa područja Puračiča već je na listi elemenata nematerjalne kulturne baštine prijavljen jedan kulinarski specijalitet – puračka ćaska, a vidjet ćemo što će to još biti, kazao je učesnik seminara Toni Marić, predsjednik Društva za digitalizaciju tradicijske kulturne baštine.

Partneri u ovom projektu već su radili na pojedinačnim elementima koji su na nacionalnoj listi nematerijalne baštine. To su Zmijanski vez, Branje trave na planini Ozren, Kupreška kosidba i Konjičko drvorezbarstvo.

Međutim možemo puno više uraditi. BiH dosad nije aplicirala niti na jedan primjer dobre prakse, a postoji lista nematerijalne kulturne baštine dobre prakse i lista ugrožene kulturne baštine, kaže  Anka Rajić, predsjednica Sekcije CIOFF BiH.

Seminar u Puračiću održan je pod pokroviteljsvom UNESCO-a. Osim ovdašnjeg Kulturno umjetničkog društva u projektu za digitalizaciju nematerjalne baštine učestvuju i kulturno-umjetnička društva iz Širokog Brijega i Dervente.