Univerzitet u Tuzli promovirao diplomce i magistre nauka

Na Univerzitetu u Tuzli danas je promovirano blizu hiljadu diplomaca i magistara nauka koji su diplomu stekli u prethodnoj akademskoj godini. Prisutnima su se obratili rektorica Univerziteta u Tuzli, Nermina Hadžigrahić i ministar obrazovanja i nauke, Zlatan Muratović.
Sticanje diplome, bilo da se radi o prvom ili drugom ciklusu studija, za ove mlade ljude svakako je značajna prekretnica u životu. Promovirano je 889 diplomaca i 91 magistar nauka sa svih 12 fakulteta i akademiji Univerziteta u Tuzli koji su okončali školovanje u prethodnoj akademskoj godini. Bila je ovo do sada devetnaesta promocija diplomaca i magistara nauka Univerziteta u Tuzli.