Upišite se na četvrtu godinu studija na FINra

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra u Tuzli vrši upis studenata  na IV godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2019/20. godini.

Velika je zainteresiranost za nastavak obrazovanja na FINra, zaosobe koje su okončale obrazovanje na drugoj visokoškolskoj ustanovi u trajanju odtri godine i ostvarili 180 ECTS.

Nastavite studij na FINra, gdje ćete kroz koncept inovativnog i savremenog učenja steći znanja i vještine prepoznate na tržištu rada.

FINra je u Nastavni plan i program uvrstila predmete predviđene Jedinstvenim planom i programom za sticanje zvanja u računovodstvenoj profesiji u Bosni i Hercegovini. Studenti  FINra po završetku studija će imati položene predmete za sticanje zvanja certificirani  računovođa, kao i tri od pet predmeta predviđenih za sticanje zvanja ovlašteni revizor.

Upišite se na četvrtu godinu, budite konkurentniji i prepoznatljiviji na tržištu rada sa  diplomom bachelor finansija i računovodstva sa ostvarenih 240 ECTS.

Online prijava za upis: http://finra.ba/online-prijava-za-upis/
Link za konkurs: http://finra.ba/konkurs-za-upis/

Posjetite nas na adresi Mitra Trifunovića Uče 9 u Tuzli, ili kontaktirajte putem telefona +387 35 310 390, e-maila: studentskasluzba@finra.ba kao i na web stranici www.finra.ba.

FINra – Jedinstven spoj teorije i prakse.