Uprava policije MUP -a TK redovno prati situaciju sa migrantima

Prema zvaničnim podacima, kroz Tuzlanski kanton, prošlo je više od 7000 migranata. Uprava policije kantonalnog  MUP -a, evidentirala je dosad 22 bezbjedonosno interesantna dogadjaja od čega je 14 sa elementima krivičnog djela dok su ostali prekršajne prirode. Saradnja sa Uredom za strance u Tuzli i drugim policijskim agencijama je na nivou, saznali smo u Upravi policije gdje redovno zasjeda i štab u vezi situacije sa prolaskom migranata kroz naš kanton…

Pročitajte...