Uprava Rudnika uglja Kreka i Sindikat: Do okončanja mirovnog procesa nema slanja radnika na prekid rada

Menadžment Rudnika Kreka i  Sindikat na današnjem sastanku usaglasili su da odluka o slanju radnika na prekid se više neće primjenjivati do okončanja mirovnog procesa. Međutim, još uvijek nije usaglašeno vraćanje 111 radnika na posao. Dok se Općinski sud ne očituje po ovom pitanju, sudbina ovih radnika ostat će neizvjesna, o čemu će se, na prijedlog poslodavca, raspravljati i sutra.

Đulsa Kalabić radnica je Pogona Rudnika Mramor Kreka. Jedna je od 111 radnika kojoj je izrečena mjera privremenog prekida radnog angažovanja. Kaže o njenoj i sudbini ostalih, odlučuje neko drugi, a svoja prava tražit će sudskim putem.

Nakon nekoliko sedmica disbalansa u dijalogu, danas je održan sastanak uprave i prokurista Rudnika Kreka i predstavnika Sindikata. Do idealnog rješenja se nije došlo. Ipak, pomaka ima.

Prema riječima Zuhdije Tokića, predsjednika Sindikalne organizacije Rudnika Kreka, današnji sastanak ulio je nadu:“Ne ide se u pravljenje novih spiskova dok se ne donese Odluka Suda o slanju ljudi na prekid. Nismo se dogovorili o statusu ovih 111 radnika jer ne želimo da ti ljudi prije odluke Suda, na bilo koji način, budu ugroženi”.

Rješavanje statusa 111 Krekinih radnika čeka na odluku Suda, mišljenja je v.d. direktora Rudnika Kreka, Husein Trumić, te ističe da nije riječ o prekidu radnog odnosa.

Razgovori će biti nastavljeni sutra. Namjera je iznaći rješenje povoljno za sve, no kako kažu iz Sindikata postoji granica ispod koje neće ići, a to je borba za svako radno mjesto.

“Ono na čemu mi insistiramo je da se obezbijedi minimum mogućnosti prisustva organizacionim jedinicama na precizno jasno definisan naćin i Sindikat je iskazao spremnost da preuzima odgovornost za sve mjere i radnje koje bi činili ti ljudi sa spiska u toku minimalnog pristupa organizacionim jedinicama. Oko toga se nismo do kraja usaglasili”, rekao je Sinan Husić – predsjednik Sindikata rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz Sindikata zaključuju da su prihvatili prijedlog poslodavca da se po ovom pitanju sutra nastavi sa socijalnim dijalogom, kada će se ponovo razmatrati o sudbini 111 Krekinih radnika.

 

Pročitajte...