Uprkos Odluci Ustavnog suda u RS-u najavljeno obilježavanje 9.januara

Sam datum, 9. januar, kao Dan republike, i pristup u njegovom ponovnom određivanju, prema mišljenju Venecijanske komisije i odluci Ustavnog suda BiH, neustavan je iz više razloga. Prije svega zbog toga što 9. januar kao tzv. dan republike predstavlja historijsko naslijeđe samo jednog, srpskog naroda i da kao takav uspostavlja povlašteni položaj pripadnika srpskog naroda u odnosu na Bošnjake, Hrvate, i ostale u tom dijelu BiH.

-Važno je šta je rekao Ustavni su. On je utvrdio da je to diskriminatorno, I danas, ako pričamo o tom 9.januaru, valja kazati da ne postoji ni jedan parvni osnov, ni jedan pravni dokument, akt u kojem je 9.januar praznik. Znači ustavni sud je ukinuo, i ponovno nije donesen ni jedan zakon kojim bi se utvrdilo da je 9.januar Dn Republike Srpske, napominje Dževad Mahmutović, zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice.

S tim u vezi Mahmutović podsjeća kako je predsjednik Narodne skupštine kazao da nema potreba donisiti bilo kakav zakon, te da je to za njih praznik.

-Meni je to važno i pokazuje da su oni odustali od formalno-pravnog normiranja tog 9.januara. Znači, svjesni su da ge ne mogu formalizirati i da on ne može biti 9.januar. Hoće li ga oni slaviti ili neće, to je njihova stvar. Meni je važno da se taj datum ne može institucionalno obilježavati. Institucije RS, i predsjednik, i Narodna skupština i Vlada, oni su i moji, kao Bošnjaka, ne samo srpski, potcrtao je Mahmutović.

Uprkos Odluci ustavnog suda BiH prema kojem je 9.januar kao Dan Bh.eniteta Republika Srpska proglašen neustavnim, odnosno, diskriminatorskim, vlasti u ovom dijelu zemlje ne odustaju od njegovog obilježavanja. Njegovo obilježavanje na primjeren način najavljeno je i ove godine, istina, ne tako pompezno kao prethodnih, zbog provedbe epidemioloških mjera.

 

Pročitajte...