Uručeni ključevi auta za 60 ratnih vojnih invalida (VIDEO)

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević uručio je ključeve automobila nabavljenih za 60 stopostotnih ratnih vojnih invalida.

Bukvarević je kazao da su ratni vojni invalidi, nakon šehida i poginulih branitelja, najzaslužniji za državu BiH i za slobodu koju danas uživaju svi građani, kao i da su auta prilagođena njihovim potrebama, kao ortopedska pomagala, najmanje što država može učiniti za njih.

Sve četiri godine je uredno provođen tender, bez ijedne žalbe, dodao je ministar te izrazio nadu da će praksu nabavke auta za branitelje ratne vojne invalide nastaviti i buduće federalne vlasti.

Korisnicima je poželio sreću i da ih auta dobro služe.

Predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida FBiH Esad Delić zahvalio je Federalnoj vladi i resornom ministarstvu, kao i drugim tijelima koja su učestvovala u nabavci i odabiru, što već treću godinu u mandatu ministra Bukvarevića, borci iz ove kategorije dobijaju auta kojima su zadovoljni.

Zahvalnost Vladi su također izrazili predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara u FBiH Mujo Aganović i potpredsjednik HVIDRA-e Slavko Zec.

Senad Olovčić, direktor Porcshea d.o.o Sarajevo, kompanije dobavljača automobila, naglasio je izuzetnu višegodišnju suradnju te kompanije s Federalnim ministarstvom za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u vezi s nabavkom automobila za branitelje.

Automobili “škoda“ tipa “octavia“ karavan, 1,4 TSI, automatic DSG, koje je danas dobilo 60 ratnih vojnih invalida, proizvedeni su ove godine i zadovoljavaju sve uslove koje su korisnici tražili od resornog federalnog ministarstva.

Cijena jednog ugovorenog automobila je 24.950 KM bez PDV-a, a za nabavku 60 je utrošeno 1.497.000 KM.

Komisija za javne nabavke Ministarstva uspješno je provela zakonsku proceduru, a prethodno je u ovogodišnjem budžetu za nabavku auta ratnim vojnim invalidima prve grupe osigurano 1.500.000 KM.

Pročitajte...