USAID podržao saradnju sudova i tužilaštva u TK

Uz podršku USAID-ovog projekta Pravosuđe protiv korupcije danas je u Tuzli održan sastanak predstavnika Općinskog, Kantonalnog suda Tuzla i Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona s ciljem uspostavljanja prakse redovne komunikacije i koordinacije  vezane za organizaciona pitanja koja utiču na efikasnost procesuiranja predmeta visokog nivoa korupcije i organizovanog kriminala. Na sastanku se razgovaralo o provođenju strateških planova za rad na predmetima visoke korupcije, organizacionim problemima u realizaciji  planova i mogućim rješenjima.

Predložene su mjere za povećanje efikasnosti postupanja u ovim predmetima koje će svaka institucija posebno usvojiti i uvrstiti u svoje godišnje programe ili planove rada.

Tokom 2020. i 2021. godine USAID je Općinskom sudu Tuzla, Kantonalnom sudu Tuzla i Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona donirao zaštitni pleksiglas za prevenciju širenja korona virusa i informatičku opremu u vrijednosti od 80.000 KM.