Uskoro jeftinije cijene lijekova sa pozitivne liste

Od ukupno 1041 lijeka koji se nalaze na Pozitivnoj listi lijekova TK, Odlukom o izmjeni Pozitivne liste lijekova na području TK snižena je cijena je 397 lijekova. Nove cijene su upićene zavodu zdrastvenom osiguranju Tuzlanskog kantona i svim apotekama koje prodaju lijekove sa ove liste, te bi nove cijene trebale biti istaknute u narednih 15 dana. Ono što je posebno bitno da se od juna mjeseca očekuje usaglašena lista lijekova za područje cijele BiH, što će usloviti i dodatna sniženja liekova se pozitivne tačnije esencijalne liste lijekova.

sagovornik:

Bahrudin Hadžiefendić, ministar za zdravstvo TK

Više u video prilogu

Pročitajte...