Uskoro počinje sanacija korita rijeke Tinje u Špionici Srebreniku

Agencija za vodno područje rijeke Save u 2020.g finansirala sanaciju vodotoka sa Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save bili su u radnoj posjeti Srebreniku, obišli vodotoke čiju su sanaciju finansirali i sa gradskom upravom dogovorili daljnju saradnju. Nakon poplava u junu ove godine, Agencija je za radove na području Srebrenika izdvojila 320 000 KM.   Sanacija korita rijeke Tinje u Barama je završena, a u Špionici tek treba da počne.                                                                                                              Rijeka Tinja često je plavila naselje Bare, kod Srebrenika, a dosadašnji pokušaji sanacije nisu uspijevali. Lokalna uprava je krajem prošle godine  sa predstavnicima Agencije za vodno područje rijeke Save dogovorila plan sanacije. Agencija je finansirala radove sa oko 2 miliona KM, a Grad Srebrenik je riješio imovinsko-pravne odnose, obezbijedio projektno -tehničku dokumentaciju i dozvole,  što je koštalo 800 000 KM.  Regulacija  oko 1100 m. korita rijeke Tinje u Barama je završena, a stambeni objekti i poljoprivredno zemljište nizvodno od mosta zaštićeni.  Predstavnici Agencije za vodno područje rijeke Save obišli su i ostala plavna područja .Velike poplave u junu ove godine uzrokovale su ogromne štete u TK.  Agencija za vodno područje rijeke Save zbog toga je uradila rebalans finansijskog plana i u TK preusmjerila milion 300 hiljada KM,   za sanacije najkritičnijih dijelova vodotoka u Lukavcu, Gračanici, Doboj Istoku, Tuzli i Srebreniku.

Pročitajte...