Uskoro regulacija pet vodotoka u četiri općine TK

U Ministarstvu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Tuzlanskog kantona danas su se predstavnici četiri općine TK susreli sa predstavnikom Agencije za vodno područje rijeke Save. Razgovarano je o operativnim pitanjima projekta regulacije pet vodotoka čija će realizacija početi vrlo brzo. Riječ je o projektu regulacije 5,5 kilometara vodotoka kojeg finansira Evropska komisija.
U Tuzlanskom kantonu vrlo brzo trebali bi početi radovi uređenja pet riječnih vodotoka u četiri općine. Riječ je o rijekama Drinjača, Sapna, Jala, Turija i Tinja u Kladnju, Sapni, Lukavcu i Srebreniku. Projekat, čiji je rok za realizaciju jedna godina, finansira Evropska komisija u iznosu od blizu 5 miliona eura. Vodotoci koji će biti uređeni bili su žarišne tačke tokom svih plavljenja proteklih godina u Tuzlanskom kantonu. Sredstva za regulacije više od 5 i po kilometara vodotoka dodijeljena su iz IPA fonda za 2014. godinu. Inače, sve četiri općini odredit će osobu koja će biti zadužena za svojevrsnu koordinaciju, a kako bi izvođači tokom radova imali što kvalitetnije uvjete za rad.

 

Pročitajte...