Uskoro u programu TK radija emisija “Slušaj manjinske jezike”…

Od srijede, 21. aprila Radio Tuzlanskog kantona počet će sa emitovanjem emisija “Slušaj manjinske jezike”,  koje realiziraju kolege u RTV 7 i Radio Prnjavor.
UGIP “Rino Zandonai” Tuzla u partnerstvu sa Udruženjem Poljaka “Bolieslavec” Prnjavor i u saradnji sa Centrom za kulturu Tuzla, Domom za kulturu Prnjavor, Gradom Tuzlom i Opštinom Prnjavor realizira ove emisije.

Cilj projekta je očuvanje jezika pripadnika nacionalnih manjina u BiH i prevencija govora mržnje. U okviru projektnih aktivnosti, planirano je emitovanje 18 radio emisija putem “lokalnih” medija pod zajedničkim nazivom “Slušaj manjinske jezike”.

Ukupno 6 emisija realiziraju kolege u RTV7 a 12 emisija realizirat će Radio Prnjavor.

Tako će i RTVTK re-emitovati emisije, srijedom u terminu od 11.15 i repriznom terminu, istoga dana, u 16.30.

Emisija “Slušaj manjinske jezike” – TK radio, srijeda, 21. april 2021. godine

TK radio mreža predajnika: 87.90, 90.00, 90.3, 91,8, 99.8 i 104.4 MHz
TK radio online: http://radio.rtvtk.ba/