Uspješno provodjenje kampanje “Vrijeme je darivanja, budi donor-daruj nadu”

Zdravstveni sistem je tokom pandemije sve usmjerio na liječenje osoba zaraženih koronavirusom, a u drugi plan su stavljeni pacijenti s drugim oboljenjima. Među najranjivijim grupama su zasigurno dijalizirani pacijenti te pacijenti koji čekaju na transplantaciju organa. Zabrinjavajući je podatak da su u protekloj godini obavljena samo četiri zahvata, a tokom pandemije obustavljeno je obavljanje transplantacija, što je produbilo zabrinutost, ali i oduzelo nadu oboljelim. O izostanku transplantacija u protekloj godini, kao i o spomenutom nedavno usvojenom zakonu, ali i o Donorskoj mreži u BiH razgovarali smo sa Eldinom Softić, potpredsjednicom Udruženja dijaliznih i transplantiranih bolesnika FBiH.

Pročitajte...