Usvojen Prostorni plan općine Kladanj za period 2014-2034. godina

Općina Kladanj do sada je slovila za jednu od rijetkih općina koje nemaju Prostorni plan općine. Od danas je to drugačije. Naime, na 13. redovnoj sjednici Vijeće općine Kladanj usvojilo je ovaj planski dokument. To će biti osnov za razvoj općine i nova infrastrukturna ulaganja.
Vijeće općine Kladanj jednoglasno je usvojilo Prostorni plan općine Kladanj za period od 2014. do 2034. godine, kao i Odluku o njegovoj provedbi. Prema ovom planskom dokumentu koji je izradio Institut za građevinarstvo Banja Luka, u Kladnju živi 12348 stanovnika u 45 naseljenih mjesta. Površinski, općina zauzima 335,75 kvadratnih kilometara prostora.
Vijeće je k znanju primilo Informaciju o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća u prošloj godini. Vijeće općine Kladanj prihvatilo je Program rada općinskog načelnika za ovu godinu. Usvojena je Odluka o subvenciji za plaćanje komunalnih usluga iz ovogodišnjeg općinskog budžeta. Prema Odluci, za tu je namjenu predviđeno 8000 KM, a podrazumijeva sufinansiranje troškova komunalija kojima gazduje općina, svim korisnicima stalne novčane pomoći. Vijeće je u nastavku usvojilo Program finansiranja komunalnih djelatnosti u 2018. kao i Odluku o davanju saglasnosti na Cjenovnik komunalnih usluga JP ”Komunalac” d.d. Kladanj.

Pročitajte...