Usvojen rebalans budžeta TK

Danas je sjednici Vlade TK usvojen rebalans bužeta koji je u odnosu na predhodni iz maja veći za 1.36 odsto što je za oko 5 miliona i 800 hiljada više u odnosu na prijedlog budžeta. Iz Kantonalne vlade su mišljenja da je budžet stabilan i likvidan. Angažiranjem sredstava iz kredita od MMF-a obaveze u realizaciji boračko-invalidske i socijalne zaštite kao i prema privredi  i poljoprivredi neće biti dovedene u pitanje.Prema prijedlogu Vlade TK, budžet iznosi 431 milion 890 hiljada maraka i veći je za 5 miliona 804 hiljade maraka u odnosu na rebalans usvojen u maju ove godine. Osnovna karakteristika rebalansa predstavlja ostvarivanje prava boraca na egzistecijalu novčanu naknadu koja će se ispaćivati nakon njegovog usvajanja. „U prošlom budžetu sredstva za ovu namjenu su bila planirana kao transferi nižim nivoima vlasti, odakle su službe za boračko-invalidsku zaštitu  dalje tranferisale pojedincima. Na ovaj način ćemo omogućiti da  direktno iz budžeta taj novac ode pojedincima“- rekao je Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Nakon implementacije kantonalnog korona zakona 9 miliona neutrošenih sredstava je oprihodovano i usmjereno za pomoć Mmeorijalnom centru Srebrenica Potočari kao i za izgradnju zgrade Medžlisa iz Tuzla. Preostala sredstva biće ustošena na kapitalne projekte i izdatke. „Kapitalni izdaci za budžetske korisnike su predviđeni u iznosu od 4 miliona maraka, a s te pozicije  sredstva će se koristiti za škole, obrazovne ustanove ali i pravosudne institucije i ministarstva. Više je riječ o kapitaloj nego redovnoj potrošnji“, ističe Suad Mustajbašić, ministar finansija TK.

Rebalansom budžeta milion maraka  biće usmjeren općinama i gradovima za sanaciju lokalnih puteva. Za projekte energetske efikasnosti namjenjeno je 4,5 miliona maraka od čega će 2 miliona biti usmjereno za utopljavanje javnih objekata. Za podršku razvoju kantona od prijašnjih 2 miliona grant sredstava rebalansom će privrednicima biti dodijeljeno još milion. Problem kod  punjenja budžeta predstavlja pad prihoda od indirektnih poreza za 9 miliona maraka. Kako bi održali likvidnost budžeta od 39 miliona kreditnih sredstava od MMF-a, 20 miliona su uvrstili u budžet.  Na sjednici Vlade TK prihvaćene su i tri inicijative o izmjenama federalnih propisa iz resora zdravstvenog osiguranja. One se odnose na Zakon o zdravstvenoj zaštiti u vezi sa ulaganjem u medicinsku opremu u medicinskim ustanovama i informatizaciju zdravstvene djelatnosti kroz programe zdravstvene zaštite. Do sada je intencija zakonodavca bila da takva ulaganja idu na teret osnivača. Predmetom inicijative bila je i uspostava mreže zdravstvene djelatnosti koja će se provoditi kroz programe zadravstvene zaštie koja podrazumijeva vrstu i kapacitet zdravstvenih ustanova.