Usvojena Odluka o programima utroška na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Odluku o programima utroška. Naime, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je pripremilo četiri odluke sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih na razdjelu Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu i zaključak o usvajanju Plana povratka za 2021.

Ukupan iznos sredstava predviđenih ovim odlukama iznosi 24,4 miliona KM.

Kroz “Tekeći transferi pojedincima – Transfer za raseljene osobe i povratnike” je osigurano 14,9 miliona KM, od čega je najveći dio, 9,8 miliona KM, planirano za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih objekata od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i pomoć za zapošljavanje kroz razvoj i osnivanje malih, srednjih preduzeća i osnivanje obrtničkih radnji, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima obavljanja pripravničkog staža sa ili bez zasnivanja radnog odnosa, kao i diverzifikaciju privrednih aktivnosti u ruralnim područjima

Kroz “Tekući transferi pojedincima – Tekući transferi za programe povratka u RS” planiran je iznos od pet miliona KM, od čega tri miliona kao pomoć zapošljavanju povratnika kroz razvoj poduzetništva, obrta, malih i srednjih preduzeća, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima stručnog osposobljavanja, ekonomsku saradnju s dijasporom, kao i diverzifikaciju privrednih aktivnoasti u ruralnim područjima.

“Tekući transferi pojedincima – Tekući transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte s nevladinim organizacijama” iznosi 2,5 miliona KM kao pomoć u infrastrukturnim projektima i drugim projektima za širu društvenu zajednicu, projekti rekonstrukcije stambenih jedinica, projekti ekonomskog osnaživanja povratnika, lokalno, regionalno i međuentitetsko povezivanje, sufinansiranje troškova implementacije zajedničkih projekata, projekata koji se realizuju putem Fonda za povratak BiH i stvaranje međusobnog povjerenja povratnika i domicilnog stanovništva.

“Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – podrška implementaciji održivom povratku izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenice” iznose dva miliona KM kao podrška održivom povratku izbjeglih i prognanih lica s područja regije Srebrenica.