Usvojena Uredba o polaganju ispita za kandidate za državnu službu u TK

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Uredbu o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u ovom kantonu.

Uredba se odnosi na kandidate za državne službenike u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu, Gradu Tuzla i općinama na području ovog kantona koji polažu ispite u proceduri javnog konkursa, a što je uslov za rad u organu državne službe, kao i na postupanje nadležnih organa nakon utvrđivanja rezultata stručnog ispita.

Ministrica pravosuđa i uprave TK Ivana Kulić izjavila je da je ovo zakonska obaveza, koja je uslijedila nakon usvajanja Zakona o državnoj službi TK.

Ističe da se dosad u ovom kantonu primjenjivana federalna Uredba, ali s obzirom na različitosti u federalnom i kantonalnom zakonu pristupilo se izradi ove uredbe, a i zbog prevazilaženja određenih tehničkih problema do kojih je došlo u praksi.

Kulić dodaje da je Zakonom u državnoj službi TK provođenje konkursne procedure povjereno Agenciji za državnu službu FBiH.

Pročitajte...