Živinice: Usvojene odluke o regulacionom planu za Novi grad 2 i Novi grad 3

Vijeće općine Živinice nastoji u svoju općinu privući investitore i privrednike, kako bi omogućili otvaranje novih radnih mjesta i uopće kvalitetne uvjete za poslovanje. Kao jedan od preduvjeta za to je pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište, a na osnovu izmijenjenih regulacionih planova u zonama Novi grad 2 i Novi grad 3. Dokumenti koje je za općinu izradila IPSA su prihvaćeni u formi nacrta. Uslijedit će javni uvid i javna rasprava.
Uz amandman nadležne općinske službe, a na prijedlog Kluba SDA, vijeće u Živinicama usvojilo je Odluku o stipednijama učenika srednjih škola i studenata dodiplomskog studija koje se dodjeljuju iz općinskog budžeta. Vijeće je razmotrilo i prihvatilo četiri nacrta odluka. Riječ je o regulacijskim planovima i njihovoj provedbi za područja Novi grad 2 i Novi grad 3. Nakon usvajanja nacrta, uslijedit će poziv za javni uvid u trajanju od 30 dana, a potom i javna rasprava. Inače, sjednica je počela intoniranjem državne himne, što je početak primjene Zaključka Skupštine Tuzlanskog kantona da sjednice Skupštine, općinskih i Gradskog vijeća počinju intoniranjem Himne Bosne i Hercegovine. Vijeće je u nastavku u svoje redove davanjem svečane izjave uvelo Mersudina Korajca iz SBB-a. Korajac je na vijećničkoj dužnosti zamijenio Saliha Durića. Durić će ubuduće obavljati dužnost savjetnika općinskog načelnika.

 

Pročitajte...