Uticaj koronavirusa na ekonomiju u BiH

U Sarajevu je održan sastanak između ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i predsjednika Vanjskotrgovinske komore BiH. Tema razgovora bila je uticaj koronavirusa na ekonomiju i privredu Bosne i Hercegovine. Pažnja je usmjerena na transport robe, nabavku dezinfekcijskih sredstava, kao i saniranje posljedica na ekonomiju. Naglašeno je da ministarstvo neće dozvoliti bogaćenje pojedinaca povećanjem cijena osnovnih životnih namirnica. Opširnije u video prilogu