Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila Nacrt budžeta TK za 2020. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona danas je utvrdila i Skupštini Tuzlanskog kantona uputila Nacrt kantonalnog budžeta i Zakon o njegovom izvršenju za 2020. godinu. Prema strukturi rashoda najveće učešće u Budžetu za iduću godinu imaju korisnici iz oblasti obrazovanja i nauke, odnosno korisnici u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova. Najveći rast u odnosu na Budžet 2019. godine u strukturi ukupnih rashoda bilježe dopunska prava boračko – invalidske zaštite i ostala izdvajanja za korisnike ove zaštite…