Utvrđene izmjene zakona o izvršenju sankcija

Prava na posjete, kao i izlaske tokom vikenda uskoro bi, nakon što u primjeni bude izmjenjeni Zakon o izvršenju sankcija. Inače, Vlada TK je nedavnoodobrila Program kapitalnih ulaganja u pravosudne institucije, vrijedan 404 hiljade maraka.