Uz julsku penziju penzionerima u TK stiže i jednokratna pomoć Vlade TK i Vlade Federacije BiH

Isplata penzija u Federaciji BiH planirana je za 5. avgust ove godine, a u sklopu isplate penzija za juli penzionerima penzionerima će biti isplaćena i jednokratna novčana pomoć Vlade Federacije BiH u iznosu od 100 KM. Iz Federalnog zavoda PIO pojasnili su da pravo na spomenuti iznos imaju korisnici penzije Federalnog zavoda PIO s prebivalištem u BiH, a koji su zatečeni u isplati penzije na dan isplate, dok korisnici naknade za tjelesnu onesposobljenost i penzioneri koji su u radnom odnosu ne ostvaruju pravo na naknadu.

Penzioneri sa najnižim penzijama u Tuzlanskom kantonu, pored jednokratne pomoći Vlade Federacije, uz julsku penziju dobit će i jednokratnu pomoć Vlade TK također u iznosu od 100 KM. Jednokratna pomoć za penzionere u TK, bit će isplaćena preko Federalnog fonda PIO MIO.

Pročitajte...