Uz zabranu rada: GIKIL predložio 45 projekata za okolinsko prihvatljiv rad

Federalna uprava za inspekcijske poslove izdala je Rješenje o obustavi  rada Global ispat koksnoj industriji Lukavac. Rješenje o obustavi doneseno je na temelju Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o upravljanju otpadom, Zakona o zaštiti zraka, te Zakona o inspekcijama Federacije BiH, kaže se u saopštenju objavljenom na službenim stranicama Uprave. U međuvremenu je menadžment GIKIL-a na sastanku sa premijerom Vlade TK predložio niz mjera za sanaciju stanja u ovom preduzeću i za zaštitu okoliša. No, nije poznato mogu li ijednu od mjera realizovati u zadatom roku.

novinar Azra Mešić

GIKIL-u je naređeno da obustavi rad do pribavljanja okolinske dozvole, kao i da identifikuje sve vrste otpada na lokaciji gdje se dogodio najnoviji ekološki incident, te zbrine sav opasni otpad sa putem ovlaštenog operatera za upravljanje otpadom. Federalna uprava za inspekcijske poslove dala je GIKIL-u rok od 30 dana da obustavi rad s obzirom da je riječ o složenom poslovnom sistemu, gdje treba postepeno bezbjedno ugasiti postrojenja, pogone i peći, te da po o obustavi rada u pisanoj formi obavjesti, nadležnog inspektora. Generalni direktor ovog preduzeća kaže da zvaničnu obavijest o tome još nisu dobili, ali su za nju čuli tokom sastanka sa premijerom Tuzlanskog kantona i ministrima za finansije, okoliš i prostorno uređenje. Na ovom sastaku, kojemu su prisustvovali i direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite i direktor Koksno hemijskog kombinata, menadžment GIKIL-a je predložio plan projekata za okolinski prihvatljiv rad u kojemu je navedeno ukupno 45 projekata za konkretnim iznosima novca i rokovima u kojima će biti realizovani.

– Konkretno 45 projekata je pokrenuto, ali u određenim fazama. Nekima je potrebno 15 dana, nekima šest mjeseci za realizaciju. Znači, projekte koje smo prezentovali pokrivaju šestomjesečni plan i individualni projekti će se pratiti i oni i njihov završetak, kaže za RTVTK Debasish Ganguly, generalni direktor GIKIL-a.

Kantonalna Vlada je, kaže premijer Suljkanović, tražila garancije da će ovi projekti biti realizovani.

– Garancija je to da ako oni to ne realizuju da su svjesni da će biti zatvoreni, dodao je premijer.

Vrijednost predloženih projekata koje je prezanirao GIKIL je 5 miliona i 850 hiljada konvertibilnih maraka, a prema obećanjima u njih će uložiti vlastiti novac.

– Svjesni smo da je Federalna uprava dala Rješenje o zabrani rada, tako da se nadamo da je uprava GIKIL-a svjesna da je ovo zadnja šansa ili da ne može nastaviti poslovati, pojasnio je premijer Suljkanović.

Zatvaranje GIKIL-a najgora je moguća opcija u ovom trenutku jer je ovo industrijsko postrojenje treći izvoznik po veličini u Bosni i Hercegovini. Željeznice Federacije BiH ostvaruju 30 odsto prihoda kroz poslovanje s GIKIL-om, a značajan prihod imaju i Željeznice RS-a. A ako 1000 njihovih radnika ostane bez posla, neće imati problem samo Kanton, nego i cijela Federacija, jer je GIKIL privredno društvo od federalnog značaja.

Pročitajte...