Uzgoj Salers grla isplativ za domaće farmere

Gračanički farmeri danas u imali priliku naučiti ponešto novo o sustavu uzgajanja goveda pasmine Salers, po principu krava – tele. Riječ je o uzgoju koji je u susjednoj Hrvatskoj doživio veliki uspjeh, zahvaljujući ponajviše njegovoj isplativosti. Naime, Salers govedo je mesna autohtona francuska pasmina, visoke kvalitete i dobrog prirasta u tovu i lako je othranjivo.