Vakcinacija protiv korona virusa na strogo određenim punktovima, prema precizno utvrđenom planu

U Sarajevu je održan sastanak Federalnog sa predstavnicima kantonalnih zavoda za javno zdravstvo. Govorilo se o utvrđivanju protokola cijepljenja. Očekuje se da će prve, Pfizerove vakcine stići, krajem ovog, odnosno, početkom, narednog mjeseca.


Centralno skladište za vakcine bit će u Mostaru, odatle će, vakcine, biti transportovane do kantonalnih zavoda za javno zdravstvo. Zavodi će biti zaduženi za distribuciju vakcina do krajnjih korisnika.

-Mi smo prvobitno govorilio da će i ljekari porodične, kada dođe, do masovnije vakcinacije, vršiti imunizaciju. Međutim, bojimo se da će biti veliki rastor vakcina, i iz tog razloga, dogovorili smo da će vakcinacija ići po punktovima, pojašnjava dr.Jasmina Džambić Brkić, epidemiolog Zavod za javno zdravstvo TK.

Shodno tome, svaka zdravstvena ustanova morat će, u skladu sa površinom općine, formirati punktove.

-Plan mora biti prezizan. Moramo znati tačno, imenom i prezimenom, ko se želi vakcinisati taj dan, i za cijelu sedmicu. Kada jednom vakcinu izvadimo iz hladnog lanca, sa temperature od -60 do -80 stepeni, one još pet dana mogu biti na tempereturi od dva do osam stepeni. Poslije toga se ne smiju koristiti, ističe dr.Jasmina Džambić Brkić, epidemiolog Zavod za javno zdravstvo TK.

Osobe koje se žele vakcinisati dolazit će u razmacima od 10 minuta, po okončanju vakcinacije narednih 15 minuta pacijenti će biti medicinski nadgledani.

-Ti vakcinalni punktovi biće striktno za vakcinaciju protiv covida. Neće se na tim punktovima vršiti pregled za nešto drugo, iz ambulantne porodične medicine, znači striktno će biti za vakcinaciju protiv covida, navodi dr.Jasmina Džambić Brkić, epidemiolog Zavod za javno zdravstvo TK.

Očekuje se da će prve, Pfizerove vakcine stići, krajem ovog, odnosno, početkom, narednog mjeseca.

Prema planu o vakcinaciji protiv korone, kojeg je utvrdila Vlada Fderacije, po rizičnim kategorijama u kantonima, u Tuzlanskom kantonu bi trebalo da bude vakcinisano 20 posto stanovništva. Od toga bi oko 4 hiljade i 660 zaposlenih u zdravstvu trebalo da bude cijepljeno, 1190 osoba starijih od 65 godina, smještenih u ustanovama za zbrinjavanje, dok se procjenjuje da bi, u ovom kantonu, oko 73 hiljade osoba sa hroničnim bolestima i osoba starijih od 60 godina, trebalo vakcinisati.