Vatrogasci gasili 11 požara na području TK

Prema izvještajima operativnih centara sa područja Tuzlanskog kantona, vatrogasne jedinice u protekla 24 sata, pored nekoliko tehničkih imale su i 11 intervencija na gašenju požara i to:

– PVJ Banovići je imala dvije intervencije na gašenju požara i to požar na niskom rastinju u naselju Mušići i požar na automobilu u naselju Oskova,

– PVJ Gračanica je imala četiri intervencije na gašenju požara i to dva puta požar na šumi i niskom rastinju na lokalitetu Rašljeva, dovište Ratiš, požar na niskom rastinju u naselju Lukavica i požar na niskom rastinju na lokalitetu Lendići,

– PVJ Kalesija je imala intervenciju na gašenju požara na niskom rastinju u naselju Kikači,

– PVJ Lukavac je imala intervenciju na gašenju požara na šumi i niskom rastinju u naselju Bokavići,

– PVJ Srebrenik je imala dvije intervencije na gašenju požara na šumi i niskom rastinju na lokalitetu Ratiš i požar niskog rastinja u naselju Čifluk,

– IVJ Đurđevik je imala intervenciju na gašenju požara u naselju Ciljuge, ul. Sadnice, na privatnoj kući,

Svi požari su lokalizovani i ugašeni.

Pročitajte...