Važnost digitalizacije u oblasti zemljišne administracije u FBiH

U okviru CILAP projekta koji finansira švedska vlada od 2014 godine uređuje se oblast zemljišne administracije u Tuzlanskom i Posavskom kantonu. Cilj ovog projekta je po najsavremenijim standardima urediti oblast zemljišnih knjiga i katastra. TK je jedan od kantona u Federaciji u kome je u ovu oblast uvedeno najviše reda. Opširnije u video prilogu.