VE „Podveležje“ – proizvedeni prvi kilovat sati električne energije

Vjetroagregati na lokacijama 7 i 8 VE „Podveležje“, u toku funkcionalnog testiranja, proizveli su prve kilovat sate električne energije koja je plasirana u prijenosnu mrežu.

Provedbom testiranja na prva dva vjetroagregata od ukupno 15 instaliranih na podveleškom platou, započela je završna faza ispitivanja funkcionalnosti vjetroagregata i proizvodnja električne energije na VE „Podveležje“.

Izvođač radova Konzorcij SIEMENS u narednom periodu sukcesivno će ispitivati funkcionalnost i preostalih agregata.

Instaliran je i djelimično testiran Sistem nadzora i upravljanja (SCADA) VE „Podveležje“, koji predstavlja krovni sistem Vjetroparka i omogućava potpuni daljinski nadzor i upravljanje  Vjetroparkom „Podveležje“ iz Dispečerskog centra za upravljanje proizvodnjom JP Elektroprivreda BiH lociranom u Sarajevu.

VE „Podveležje“ instalisane snage 48 MW sa godišnjom proizvodnjom 130 GWh električne energije, prvi je vjetropark JP Elektroprivreda BiH i predstavlja doprinos kompanije opredjeljenju EU za povećanje udjela proizvodnje električne energije  iz obnovljivih izvora.

Pročitajte...