Vijeće ministara BiH danas o budžetu

Nacrt zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za 2019. godinu dokument je o kojem bi se danas , 15. januara, trebalo izjasniti Vijeće ministara BiH na zakazanom nastavku sjednice. Ukupan budžet institucija BiH utvrdilo je Fiskalno vijeće Globalnim okvirom fiskalne bilanse i politika u iznosu od 966 miliona KM, u okviru kojeg su projicirana sredstva za otplatu vanjskog duga u iznosu od 826 miliona KM.Prema ranijim izjavama ministra finansija i trezora Vjekoslava Bevande ovo je prvi put da od 2011. godine dođe do povećanja okvira budžeta za oko 16 miliona KM jer je od tada svake godine iznosio 950 miliona KM.Potreba za povećanjem budžeta ukazala se nakon usvajanja izmjena zakona o povećanju plata policajcima i to zahtjeva dodatna izdvajanja na stavkama plaća, dok će ostali dio iz povećanja budžeta biti utrošen za vraćanje vanjskog duga.