Vijeće ministara BiH o izvršenju prošlogodišnjeg budžeta

Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine pripremilo je Izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza BiH za prošlu godinu koji će danas razmatrati Vijeće ministara BiH.

Kako se navodi u izvještaju, izvršenje rashoda i izdataka institucija BiH u 2017. godini iznosi 948.145.821 KM ili 99,8 posto u odnosu na budžetom planirane, odnosno 75 posto u odnosu na korigirani budžet, koji uključuje dodana namjenska sredstva.

Ukupni rashodi i izdatci izvršeni su u većem iznosu za oko 38,2 miliona KM ili četiri posto u odnosu na 2016. godinu, jer je Zakon o budžetu usvojen na vrijeme (15. decembra 2016. godine), što se odrazilo na veće izvršenje budžeta u 2017. godini, a posebno na većem izvršenju višegodišnjih kapitalnih projekata.

– Na naknade troškova zaposlenih se odnosi 110.940.072 KM ili 11,7 posto udjela, a oni su manji za pet miliona KM ili četiri posto u odnosu na 2016. godinu, zbog nastavka mjera uštede na stavci naknada zaposlenih po osnovu odluka Vijeća ministara, počevši od 2012. godine – istaknuto je te je prosječan broj zaposlenih u 2017. godine bio manji za 206 u odnosu na 2016. godinu.

Ministri će danas biti upoznati s kretanjima makroekonomskih pokazatelja za prošlu godinu, a tu informaciju pripremila je Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH, najavljeno je iz tog vijeća.

Dnevnim redom sjednice predviđeno je i razmatranje Izvještaja o provedbi Sporazuma Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske o saradnji u nadzoru državne granice za prošlu godinu, kojeg je sačinilo Ministarstvo sigurnosti BiH.

Ministarstvo civilnih poslova BiH pripremilo je Prijedlog Odluke o formiranju Interresorne radne grupe za izradu Nacrta zakona o zaštiti ličnih podataka o čemu bi se državni ministri na sjednici također trebali izjasniti.

Na dnevnom redu su i nacrti odluka o ratifikaciji nekoliko međunarodnih ugovora, te izvještaji o radu nekoliko bh. institucija kao i Prijedlog odluke o odobravanju sredstava iz tekuće budžetske rezerve Asocijaciji inovatorki NOVA u BiH.

Pročitajte...