Vijeće ministara Bosne i Hercegovine pokušat će po treći put na sjednici koja je zakazana za danas imenovati Nadzorno tijelo za praćenje provedbe Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina.

To nadzorno tijelo ima obavezu da četiri puta godišnje izvještava Vijeće ministara o procesuiranju ratnih zločina, a osnovni cilj strategije je procesuiranje ratnih zločina do 2023. godine. Vijeće ministara dva puta je na sjednicama odgađalo imenovanje tog tijela.

Pred ministrima je i Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o višegodišnjem kapitalnom projektu – kupovina, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje objekata za diplomatsko-konzularna predstavništva Bosne i Hercegovine.

Trebao bi biti razmatran i Prijedlog odluke o uspostavi Radne grupe za izradu Prijedloga strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma (za period 2021-2026.) i Prijedlog akcionog plana za provođenje Strategije.

Državni ministri trebali bi razgovarati i o Prijedlogu odluke o dodjeli prostora Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine u svrhu uspostave zajedničke kontakt-tačke za saradnju sa EUROPOL-om te o Prijedlogu оdluke o uspostavljanju Komisije za integracijski proces Bosne i Hercegovine u NATO.

Dnevnim redom sjednice predviđeno je razmatranje i Dokumenta “Realizacija Programa reformi Bosne i Hercegovine 2019. – 2020.” kao i Informacije o postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava i prijedlogu za zaključenje prijateljske nagodbe u predmetu “Zijadić protiv Bosne i Hercegovine”.