Vijeće stranih investora: Odlučnije i hrabrije krenuti u reforme

SARAJEVO, 2. novembra (FENA) – Vijeće stranih investitora uputilo je apel nadležnim na svim nivoima vlasti da odlučnije i hrabrije krenu u hitnu realizaciju reformi jer se BiH po lakoći i ambijentu poslovanja nalazi na samom začelju evropskih zemalja i nazadovala je za sedam mjesta.

To je navedeno u novom izvještaju Svjetske banke Doing business 2018 o lakoći poslovanja, koji nas ne iznenađuje jer u svojoj strukturi i analiziranim pokazateljima detektira i sugerira na poteškoće na koje smo jasno ukazali u izdanju “Bijele knjige”, saopćili su iz Vijeća stranih investitora. .

Ističu da se većina rješenja i preporuka kako otkloniti poteškoće nalazi u novom izdanju „Bijele knjige“ i da svaka nova mjera treba biti povoljnija po kompanije, a ni u kom slučaju nepovoljnija.

Realizacijom preporuka iz „Bijele knjige“ znatno bi se poboljšao poslovni ambijent u BiH, razina rasta BDP-a, stranih i domaćih ulaganja, zapošljavanje i standard građana.

Aktualna ekonomska situacija, rezultati izvještaja, niska razina stranih direktnih ulaganja (FDI), niska razina zaposlenosti, standarda i kupovne moći stanovništva, kao i negativnih demografskih kretanja, jasno ukazuje na potrebu i hitnost reformskog djelovanja, ukazuje Vijeće stranih investitora.

Podsjećaju da su definirani izvorni ciljevi Reformske agende u kojima je jasno izraženo opredjeljenje realizaciji mjera i zakona kako bi se otklonile barijere, smanjilo porezno opterećenje na rad i kapital, razina  sive ekonomije, a time bi se otvorio put ulasku svježem kapitalu, investicijama, novom zapošljavanju i boljem standardu.

 

(RTVTK/FENA) D.V.

Pročitajte...