Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla usvojili Prijedlog Nacrta budžeta za 2022. godinu

Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla danas su usvojili Prijedlog Nacrta Budžeta za narednu godinu, koji je planiran u iznosu planiran iznosu većem od 52 miliona KM. Razmatrani su i izvještaji o radu i poslovanju nekoliko preduzeća, čiji je osnivač Grad Tuzla.

Prilikom izrade Nacrta Budžeta za 2022. godinu planirani su prihodi koje je moguće ostvariti u narednoj budžetskoj godini. U Nacrtu nisu unesena kreditna sredstva za Gradsko groblje, budući da je u toku realizacija projekta. Također, u Budžet nisu uključeni ni potencijalni grantovi sa viših nivoa vlasti . Upravo zbog toga je Nacrt budžeta Grada Tuzla za narednu godinu znatno manji od utvrđenog budžeta za ovu godinu, tačnije manji je za blizu 15 miliona maraka, te iznosi blizu 52 miliona KM.

– Mi smo usvojili Nacrt Budžeta Grada za 2022. godinu. Vijećnici su, tokom iscrpnih diskusija dali svoje prijedloge i sugestije i sve što su danas vijećnici rekli predstavlja dio javne rasprave, jer znamo da je nacrt Budžeta zakonski preduslov da bi se napravio Prijedlog Budžeta Grada, koji će biti usvojen u decembru 2021. godine – izjavila je Nataša Perić, predsjedavajuća Gradskog vijeća Tuzla.

Nakon što je usvojen Statut Grada Tuzla, vijećnici su imali i obavezu da razmatraju i Statut mjesnih zajednica, odnosno procedure koje se odnose na usaglašavanje Statuta mjesnih zajednica.

– Jer smo Satut Grada usvojili u maju mjesecu i obavezali smo se da ćemo u narednih 6 mjeseci krenuti u daljnju proceduru kako bi sve finalizirali i kako bi sve ono što je donešeno u Statutu bilo na kraju i realizirano – dodaje Perić.

Vijećnici su razmatrali i izvještaj o poslovanju i radu SKPC “Mejdan” Tuzla, JP “Centralno grijanje”, Doma zdravlja Tuzla i JP “Gradske apoteke” Tuzla.

Pročitajte...