Vijećnici u Gračanici danas raspravljaju o Budžetu

Danas će zasijedati općinsko vijeće Gračanica. Na dnevnom redu će se naći Odluka o izmjenama i dopunama budžeta općine za tekuću godni i Odluke o Nacrtu Budžeta općine i načina izvršavanja budžeta za 2019. Godinu. Takošer, vijećenici će razmatrati i Informaciju iz oblasti vodosnabdijevanja na području općine Gračanica.
U odnosu na budžet koji je usvojen u decembru 2017 godine za 2018. Budžet općine je uvećan za 413.370 KM i iznosi 13.811.305 KM.
Što se tiče nacrta Budžeta općine za 2019. godinu on iznosi 12.744.034 KM, a prema Zakonu o izvršenju budžeta, budžetska rezerva je planirana u visini 1,8 % planiranih prihoda.
I na ovoj sjednici općinskog vijeća po projektu okolišnog i ekonomskog upravljanja MEG provedena je obuka za vijećnike po pitanjima: Etički kodeks OV, vijećnička pitanja, procjena napretka po akcionom planu i utvrdjivanje prioriteta.