Vijećnici u Živnicama odbili povećanje cijena za odvoz smeća

Vijećnici općinskog vijeća Živinice danas su održali vanrednu,a nakon toga i redovnu sjednicu Općinskog vijeća. Između ostalog, razgovarano je o stanju i dugovanjima javnog komunalnog preduzeća „Komunalno“.
Tema vanredne sjednice bila je rješavanje problema lokacije deponije za općinu Živinice. Iako je JKP „Komunalno“ predlagalo povećanje cijena za odvoz smeća, vijećnici takav prijedlog nisu prihvatili. Usvojili su Inicijativu da se dio puta koji će voditi do deponije EKO-SEP, zajedničke deponije za Živinice, Kladanj i Banoviće proglasi javnim dobrom, kako bi se pristupilo asfaltiranju te dionice. Do tada će se otpad odlagati na deponiju u Doboju.
Na redovnoj sjednici vijećnici su razmatrali problematiku poslovanja JKP“Komunalac“ s prijedlogom mjera za njegovo prevazilaženje. Na sjednici je konstatovano da je dug ovog preduzeća prema JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla veći o 9 miliona KM, te da taj dug stalno raste. Vijećici smatraju da je ugovor sa tuzlanskim vodovodom potrebno revidirati, budući da je potpisan 1977. godine. Velika su i dugovanja građana za vodu i odvoz smeća, a bilježe se i veliku gubici u sistemu vodosnadbjevanja.

Pročitajte...