Vijećnici usvojili Nacrt Budžeta Općine Kladanj za 2021.g. i uputili ga u javnu raspravu

Na drugoj redovnoj sjednici OV Kladanj razmatralo je i usvojilo Prijedlog izmjene Odluke o privremenom finansiranju tako da funkcionisanje opštine nije dovedeno u pitanje. Vijećnici su usvojili Nacrt Budžeta Općine Kladanj za 2021.godinu i uputili ga u javnu raspravu.

Prema Nacrtu Budžeta Općine Kladanj za 2021. g. ukupni planirani primici iznose nešto više od 5 i po miliona maraka. Gotovo 2 i po miliona namjeravaju prikupiti  od poreza. Između ostalog,  porez na imovinu je predviđen  u iznosu od oko 183 000 KM.  Za rekonstrukciju cesta i mostova predviđeno je 250 000 KM, vertikalnu i horizontalnu signalizaciju 3 i po hiljade, za table i kontejnere 2 i po hiljade, za uličnu rasvjetu 35 000, a za rekonstrukciju vodovoda 220 000 KM. Za kulturu i sport predviđeni su transferi od po 4 000 KM.  Za izgradnju sportske dvorane u Kladnju iz ovogodišnjeg općinskog budžeta trebalo bi biti izdvojeno  250 000 KM. Vijećnici očekuju da će tokom javne rasprave o ovom Nacrtu biti precizirano zašto je došlo do drastičnog pada podrške poljoprivrednoj proizvodnji sa više od stotinu hiljada maraka na 20 000. Usvojene su informacije  socijalnom položaju raseljenih osoba i izbjeglica, o stanju u oblasti obrazovanja. Donesena je Odluka o subvencioniranju prijevoza  učenika.  U Informaciji o stanju u oblasti obrazovanja navedeno je da je u školskoj 2020/2021. godini u prve razrede osnovne škole u Kladnju upisano 79 djece, u Muzičku školu devetero, a u Mješovitu srednju školu “Musa Ćazim Ćatić” 39 učenika. Vijećnici su donijeli i Odluku o subvencioniranju prijevoza učenika Mješovite srednje škole “Musa Ćazim Ćatić” u Kladnju za drugo polugodište školske 2020/2021. g i prvo polugodište školske 2021/2022. g. Naknada za svaki pređeni kilometar iznosiće marku i deset feninga sa porezom na dodanu vrijednost.