Više od 900.000 KM općinama za vodoprivredne projekte

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na 10 odluka o odobravanju sredstava planiranih Programom ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede u 2017.godini. Ukupna vrijednost ovih odluka je 908.236,02 KM. Tri projekta se odnose na Općinu Gradačac, po dva na Srebrenik i Gračanicu, a po jedan projekat za Lukavac, Sapnu i Kalesiju. Općini Gradačac su odobrene ukupno 504.878,47 KM i to: 283.564,62 KM za „Glavni projekat rekonstrukcije postojećeg vodovodnog sistema Gradačac sa okolnim naseljima – Nova industrija i Ledenice Donje i Gornje“, 137.500,00 KM za „Detaljna hidrogeološka istraživanja za potrebe zahvatanja dodatnih količina podzemnih voda u izvorištu Vrelo – Mionica“ i 83.813,85 KM za „Izgradnja rezervoara za akumulaciju pitke vode – Fazlići“. Za dva projekta Općini Srebrenik je odobreno ukupno 13.057,2 KM. Za „Izradu glavnog projekta primarnih i sekundarnih kolektora sanitarno – fekalnih voda u MZ Falešići“je odobreno 6.505,20 KM, a za „Izradu glavnog projekta za prečišćavanje otpadnih voda za naselje: Tutnjevac – Špionica“ 6.552,00 KM. Za realizaciju projekta „Vodovod Gornji Doborovci“ Općini Gračanica je odobreno 5.624,19 KM, a za „Izgradnju vodovodnog sistema Bijela Polja – Drafnići – Hurije – Seljanuša“ 48.927,92 KM, što u zbiru iznosi 54.552,11 KM. Za „Izgradnju i rekonstrukciju primarne distributivne mreže u naselju Poljice Gornje“ u Lukavcu, Vlada je dala saglasnost na odobravanje 281.468,14 KM, za „Rekonstrukciju i dogradnju vodovoda u MZ Seljublje“, Općini Kalesijasu odobrene 3.895,10 KM, dok je za sufinansiranje „Izvođenja hidrogeoloških istražnih radova za potrebe zahvatanja podzemnih voda za naselja općine Sapna“, ovoj općini odobreno 47.385,00 KM. Također, danas je odobreno i po 1.500,00 KM Ekološkom savezu „EKO-ZELENI“ Tuzlanskog kantona i Odred izviđača „Duga“ Tuzla, za obilježavanje Međunarodnog ekološkog datuma „Svjetski dan voda 22 mart“.

Pročitajte...