Visoka škola FINra obilježila četiri godine rada

Visoka škola za finansije i računovodstvo FINra danas je obilježila četiri godine postojanja i rada. Na svečanosti u Tuzli uručena su priznanja najboljim studentima, koji su ostvarili odličan prosjek na svim godinama studija. Direktor ove Visoke škole Ismet Kalić najavio je značajan iskorak u pokretanju novog studijskog programa od naredne akademske godine.

novinar Azra Mešić

Ključni cilj koji je, prije četiri godine, postavljen pred menadžment i profesore Visoke škole FINra je da svojim studentima prenesu znanja i vještine sa kojima će biti konkurentni na tržištu rada. Zato su, kažu u ovoj Visokoj školi, obrazovanje studenata bazirali na jedinstvenom spoju teorije i prakse i to ne samo u okviru finansija i računovodstva nego će to od naredne akademske godine činiti i kroz studij računarstva i informatike.

– Za tim zanimanjem postoji nasušna potreba kad su u pitanju IT kompanije, softverske kuće koje praktično trebaju osobe koje predstavljaju spoj developera, programera i ekonomiste, kaže  doc. dr. Ismet Kalić, direktor tuzlanske Visoke škole FINra.

FINra je uporedo s obrazovanjem studenata intenzivno radila na jačanju saradnje sa realnim sektorom.

Visoka škola FINra je potpisala ugovore o saradnji sa poslovnim subjektima na području TK kako bi njeni studenti obavljali praksu u firmama i na taj način se osposobiti za samostalno obavljanje djelatnosti odmah po završetku školovanja, kaže Ramiz Karić, kaže predsjednik UO Grupacije poslodavaca TK pri Udruženju poslodavaca FBiH.

Osim više od 100 sporazuma o saradnji sa firmama FINra je potpisniica  i niza sporazuma sa visokoškolskim ustanovama u BiH i regionu.

– Ovim želimo da uključimo naše studente i nastavnike u mobilnost kako na međunarodnom nivou tako i unutar BiH, a onda da se uljučimo i u međunarodne projekte koji to omogućuvaju, kao što je Erasmus Plus i kao što su IPA fondovi za visoko obrazovanje, dodaje direktor Kalić.

FINra je dosad stipendirala studije za više od 50 studenata, a najboljima svake godine dodjeljuje i posebna priznanja za odličan uspjeh.

– Drago mi je što je FINra prepoznala moj trud i rad i nagradila na ovaj način. Ono što posebno želim da istaknem je da je Visoka škola FINra i u ovoj situaciji koja nas je zadesila uspjela da organizuje nastavu putem Zoom aplikacije, tako da smo se obogatili novim iskustvima i novim znanjima, kaže studentica Nermina Kalić, koja plaketu Visoke škole za najbolje studente prima već treću godinu zaredom.

Predavanja vježbe, odbrane seminarskih radova i parcijalni ispiti uživo i online bit će sastavni dio obrazovanja na FINra Visokoj školi u novoj akademskoj godini kad planiraju otvoriti i novi studijski smijer informacione tehnologije u finansijama i računovodstvu. Studentima i profesorima je obezbijeđen i besplatan pristup literaturi EBSCObaze koja broji više od 20 hiljada stručnih knjiga.

Pročitajte...