Vježbe Crvenog kriiža FBiH povodom Svjetskog dana prve pomoći

Crveni križ Federacije BiH povodom Svjetskog dana prve pomoći organizira Vježbu Službe zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH sa partnerima iz sistema zaštite i spašavanja, u Gradačcu. Otvaranje vježbe je u 9 sati ispred osnovne škole “Ivan Goran Kovačić” u Gradačcu.

Prva vježba počinje u 10:00 sati u osnovnoj školi “Ivan Goran Kovačić” gdje će se raditi na evakuaciji i zbrinjavanju povrijeđenih učenika škole, uslijed razornog zemljotresa, te gašenju zapaljenog vozila.

Druga vježba će biti održana na jezeru Vidara u Gradačacu, u 12 sati, gdje će se raditi na evakuaciji vodenim putem i zbrinjavanju stanovništva, kao i pružanju prve pomoći utopljenim osobama. Prije vježbi planirana je smotra timova i partnera iz sistema zaštite i spašavanja na glavnom trgu u Gradačcu.

U Vježbi osim Crvenog križa učestvuju Civilna zaštita grada Gradačac, Dom zdravlja, Policijska stanica i Vatrogasna jedinica grada Gradačac kao i ronilčaki klub iz Gradačca „Vidara“.Simulaciono-pokaznom vježbom Crveni križ, Civilna zaštita i ostali partneri u sistemu zaštite i spašavanja pokazat će pripravnost i spremnost svojih timova da odgovore na neku od prirodnih i drugih nesreća.

Svjetski dan prve pomoći se tradicionalno obilježava svake druge subote u mjesecu septembru. Obilježavanje dana posvećenog prvoj pomoći izuzetna je prilika za ukazivanje da je prva pomoć humani čin koji pokreće ljude u izgradnji bolje, sigurnije i humanije zajednice.

Pročitajte...